Hľadáme skvelých spolupracovníkov, s ktorými by sme uzatvorili partnerstvo!

Túžime po práci s franšízovými partnermi, ktorí veria v náš osvedčený a úspešný podnikateľský model, sú spoľahliví a oddaní, dokážu uviesť do praxe renomovaný podnik s vynikajúcou kvalitou, cenia si vzájomnú dôveru, majú skúsenosti s budovaním imidžu značky na miestnom trhu a majú silné sociálne zručnosti.

Vaše ďalšie kroky:

1. Požiadajte o brožúru.

2. Požiadajte o formulár žiadosti o franšízu, vyplňte ho a pošlite nám ho.

3. V prípade úspechu vám predvedieme krátku prezentáciu a budete môcť klásť ďalšie otázky.

4. Potom vás budeme znova kontaktovať a bude nasledovať uzavretie franšízovej dohody.

Všetky ďalšie informácie získate po požiadaní o brožúru o franšíze alebo sa na nás obráťte priamo.

Optimalizovaný lízing multifunkčných zariadení

Najkonkurencieschopnejšia farebná tlač

Ekologické riešenie pre každodennú tlač

Dôraz na profesionálne služby pre zákazníkov