Európsky výskum a know-how

Našim partnerom poskytujeme možnosť využitia odskúšaného a spoľahlivého podnikateľského modelu, pri ktorom sa preukázala vysoká výnosnosť a organický rast na troch rôznych trhoch. Pretože spoločnosti dennodenne riešia problém vysokých nákladov, naše riešenie im pomáha šetriť čas a peniaze. Vlastný európsky výskum a know-how majú zásadný význam pre ďalší rozvoj a pokračujúce poskytovanie najlepšieho výkonu v našom odbore.

Sme oddaným partnerom, preto je naším cieľom poskytnúť vlastníkom franšízy veľkú podporu a zdieľať s nimi najlepšie zavedené postupy.

Okrem toho našim franšízovým partnerom poskytujeme:

- know-how o úspešných predajných aktivitách,

- znalosti, ako efektívne udržiavať a zachovať tlačiarne v priestoroch zákazníkov,

- výskumné a vývojové aktivity, keďže máme vlastné oddelenie pôsobiace v tejto oblasti,

- školenia pre predajné pracovné sily a podporný personál,

- poradenstvo v oblasti riadenia zamestnancov,

- analýzy a trendy na trhu, 

- marketingové nástroje a reklamu. 

Optimalizovaný lízing multifunkčných zariadení

Najkonkurencieschopnejšia farebná tlač

Ekologické riešenie pre každodennú tlač

Dôraz na profesionálne služby pre zákazníkov