Optimalizovaný lízing multifunkčných zariadení

V spoločnosti Optiprint poskytujeme čo najefektívnejšie riešenie kancelárskej tlače vo forme optimalizovaných lízingov multifunkčných zariadení. Prostredníctvom nášho vlastného európskeho výskumu a vývoja sme vyrobili inovatívny atramentový systém, ktorý poskytuje nám a našim partnerom možnosť pomôcť svojim miestnym klientom znížiť náklady na tlač približne na úrovni od 50 % – 80 %* a umožniť im tlačiť v rôznych farbách a formátoch, a to všetko za nízky mesačný poplatok, ktorý zahŕňa údržbu a servis. Naše riešenie pomáha spoločnostiam optimalizovať náklady na tlač a umožňuje im šetriť peniaze, a čo je ešte dôležitejšie – čas.

Či už išlo o malé, stredné, alebo veľké podniky, štátne inštitúcie alebo iné organizácie, vždy sme úspešne zvládli výzvu zameranú na zníženie interných nákladov na tlač, čo môže potvrdiť viac ako 2000 medzinárodných podnikov. Dovoľte nám, aby sme splnili vaše požiadavky na tlač.

* Údaj vychádza zo správ, ktoré nám predložilo 1000 klientov. 

Optimalizovaný lízing multifunkčných zariadení

Najkonkurencieschopnejšia farebná tlač

Ekologické riešenie pre každodennú tlač

Dôraz na profesionálne služby pre zákazníkov