Nedovoľte, aby náklady obmedzovali vaše vyjadrenie

Náš inovatívny systém zásobovania atramentom navracia farbu kancelárskym priestorom, pričom účinne vyrovnáva náklady na farebné a čiernobiele výtlačky. Klienti platia pevný mesačný poplatok bez akýchkoľvek ďalších plánov predplatného a dodatočných nákladov a dokážu vytlačiť viac ako 20 000 farebných strán bez toho, aby museli vymeniť čo i len jednu kazetu.

Kvalita výtlačkov prevyšuje všetky kancelárske požiadavky a je spojená s mimoriadne vysokou rýchlosťou tlače. To všetko sa rovná nákladovo efektívnemu riešeniu, ktoré sa ľahko používa a prináša bezstarostné skúsenosti s tlačou.

Optimalizovaný lízing multifunkčných zariadení

Najkonkurencieschopnejšia farebná tlač

Ekologické riešenie pre každodennú tlač

Dôraz na profesionálne služby pre zákazníkov