Pomôžte nám znížiť objem globálneho odpadu

ONáš podnikateľský model je udržateľný a ekologický, pretože vďaka pravidelnému servisu predlžuje životnosť multifunkčných zariadení. Takisto úspešne znižuje počet kaziet na skládkach na celom svete, keďže obnovovanie kaziet už nie je potrebné. Kazeta sa len skontroluje a znovu použije.

Je to dôležité, pretože kazeta sa skladá najmä z plastov a kovov, ktorých odbúravanie je nesmierne pomalé a dlhodobo znečisťujú životné prostredie.

Dňa 27. novembra 2014 vydal zväz Association of Ecological Movements of Slovenia odborný posudok týkajúci sa ekologického prínosu spoločnosti Optiprint d.o.o., pričom jasne poukázal na niekoľko kľúčových ekologických faktorov, ktoré systém zásobovania atramentom spoločnosti Optiprint poskytuje, pokiaľ ide o tlačiarne.

Optimalizovaný lízing multifunkčných zariadení

Najkonkurencieschopnejšia farebná tlač

Ekologické riešenie pre každodennú tlač

Dôraz na profesionálne služby pre zákazníkov