News


Ljubljana, 19.06.2017

Vitaj, Česká republika!

Je to pre nás veľká česť, že iba niekoľko týždňov po tom, ako sa Rakúsko pridalo k našej skupine Optiprint, môžeme ohlásiť ďalšie veľké skvelé nové priateľstvo. Skupina Optiprint do svojho tímu s radosťou víta novú franšízovú skupinu v Českej republike. Nesmierne sa tešíme zo začiatku novej medzinárodnej éry, ktorá sa s naším novým partnerom začne.

Optimized Rent of
Multifunctional Printers

The Most Competitive
Colour Printing

Eco-Friendly Solution
for Daily Printing

Emphasis on Professional
Customer Service